Akkar Brygge

Navnet er en protest mot 90-tallets ny-industrialisering i fiskerinæringa, der de som kjøpte opp og omstrukturerte fiskebruk langs kysten av Nord-Norge hadde hovedkontor på Aker Brygge. 

Johan Kvalsvik kjøpte Skrednes inne i hamna i Akkarfjord, Sørøya i 1915. Der bygde han opp ett lite handelssted bestående av fiskeproduksjonsanlegg, landhandel, kaier, telestasjon, post og den første vindmølla på stedet. Johan var utdannet møbelsnekker og startet som fisker i ung alder. Han begynte i det små med å produsere fisken sin selv. Med tiden startet han også å kjøpe fisk av andre for produksjon. Han hadde også flere sjarker som han leide ut til venner. I 1970 overtok hans sønn, Johannes Kvalsvik, bedriften. Han drev den til hans datter, Ann-Kristin Kvalsvik, gradvis overtok fra 1997. I 1998 ble bedriften gjort om til aksjeselskapet Johan Kvalsvik AS.

    Akkar Brygge er lokalisert i den gamle landhandelen på fiskebruket til Johan Kvalsvik.

© Copyright 2023-2026 Visit Hammerfest. All Rights Reserved. Code and design by Wegener Development