Sten Hansson
Reiselivssjef

sten@visithammerfest.no

Katrine Næss
Destinasjonsutvikler og markedsansvarlig

katrine@visithammerfest.no

Mali Andersen
Reiselivsutvikler og salgsansvarlig i GoNorth

gonorth@visithammerfest.no

Martin Myrvoll
Turistvert

info@visithammerfest.no

© Copyright 2023-2026 Visit Hammerfest. All Rights Reserved. Code and design by Wegener Development