Sten Hansson
Reiselivssjef

sten@visithammerfest.no

Mali Andersen
Reiselivsutvikler og salgsansvarlig i GoNorth

gonorth@visithammerfest.no

Bjarte Solhaug
Destinasjonsutvikler og Markedsansvarlig

bjarte@visithammerfest.no

Nataliia Shlonska
Turistvert

post@visithammerfest.no

Alexander Kravchenko
Reiselivslærling

post@visithammerfest.no

© Copyright 2023-2026 Visit Hammerfest. All Rights Reserved. Code and design by Wegener Development