Kokelv sjøsamisk museum

Kommunaldepartementet igangsatte i begynnelsen av 1980-tallet tiltak for å styrke sjøsamiske bosetninger. Kokelv sameforening ble stiftet 02.12.1983. Formålet – å ivareta og fremme sjøsamekulturen i Kokelv, og Vest-Finnmark forøvrig. Innsamlingen av gjenstander og bilder for å dokumentere, sikre og synliggjøre sjøsamisk kultur, kom i gang. Kokelv museumslag, opprettet i 1991 – videreførte arbeidet. Kokelv sjøsamiske museum ble stiftet samme år av Kokelv museumslag og Kvalsund kommune.

I 1992 kjøpte Kokelv sjøsamiske museum Nillágården, et nedlagt sjøsamisk småbruk, hvor museet nå har utstilling i hus, fjøs og naust. Nillágården ble drevet etter selvbergingsprinsippet, med småbruk og fiske, noe som gjenspeiles i gjenstandssamlingen.

Du får innblikk i

·      bo- og leveforholdene med småbruk og fiske

·      oppleve sjøsamisk kultur i sitt rette miljø;

·      den rehabiliterte Kokelv-kofta, rekonstruert etter ei sjøsamisk kofte som ble brukt i Kokelv på 1800-tallet, og gjenfunnet på Norsk Folkemuseum i Oslo over 100 år senere. Kokelv-kofta var en av de første sjøsamiske koftene som ble rekonstruert. I dag er kofter i bruk i området igjen, men nå som festplagg

 

Vi har åpent i sommer!

Vårt museum har kun vanlige åpningstider i sommersesongen, fra midten av juni til midten av august. Det er likevel fullt mulig å besøke museet utenfor sommersesong, men det må da sendes forespørsel til museumsleder på forhånd.

Museet vårt i Kokelv er åpent fra 12. juni – 13. august, tirsdag-søndag, kl 11-17


    Museet består av et genuint sjøsamisk småbruk med bolighus, fjøs og uthus som ligger rett i nærheten av Kokelva, og har utsikt ned til fjorden hvor vi også har et nytt stornaust og en tredjedel av et eldre fellesnaust.

© Copyright 2023-2026 Visit Hammerfest. All Rights Reserved. Code and design by Wegener Development