Approved by Visit Hammerfest - a local seal of quality

Skrevet av: Katrine Næss

Approved by Visit Hammerfest

Visit Hammerfest lanserte kvalitetsmerket «Approved by Visit Hammerfest» i 2021. I Hammerfestregionen vil du fra nå av kunne se dette merket på markedsmateriell, restaurantvinduer, klær og på våre leverandørers hjemmesider.

Visit Hammerfest har en visjon om at regionen skal levere urbane og arktiske opplevelser i verdensklasse, og dette er et steg i ønsket retning. Hammerfest som sted og region tilbyr allerede urbane og spektakulære arktiske settinger for gode opplevelser. Men for å strekke oss mot "opplevelser i verdensklasse" skal destinasjonsselskapet i samarbeid med alle medlemsaktører jobbe målrettet med å heve nivået av profesjonalitet, kvalitet og sikkerhet.

Vi ønsker at våre gjester skal ha en trygg og god opplevelse, og ved å booke tjenester og opplevelser igjennom leverandørene med dette kvalitetsmerket vet du som gjest at det dreier seg om en seriøs aktør som er en del av det organiserte reiselivet og som strekker seg mot vår felles visjon.

Fokuset på ansvarlig reiseliv har økt betraktelig de siste årene, og gjester setter strenge kvalitetskrav til bedrifter i dag. Med «Approved by Visit Hammerfest» merket settes det krav til medlemsaktørenes ansvarlighet, som igjen gir gjestene muligheten til å ta trygge valg.Approved by Visit Hammerfest skal sikre:


• Kvalitet

• Profesjonalitet

• TrygghetAlle tre punkter må være tilfredsstilt av våre medlemsaktører. Kvalitetsprosessen for å bli samarbeidspartner i Visit Hammerfest innebærer flere punkter bedriftene må dokumentere for å bli godkjent.


© Copyright 2023-2026 Visit Hammerfest. All Rights Reserved. Code and design by Wegener Development