Sustainability and responsibility

Skrevet av: Katrine Næss

Hva gjør Visit Hammerfest for å synliggjøre og utvikle et bærekraftig reiseliv i Hammerfestregionen? 

Visit Hammerfest er et kontor bestående av 4 ansatte per 2022. Vi er sertifisert som Miljøfyrtårn, som er en anerkjent miljøsertifisering. Dersom man ønsker endringer i verden, er det lurt å starte med seg selv. Les mer om sertifiseringen her: https://www.miljofyrtarn.no/Vi jobber også med å få en helhetlig reisemålsstrategi for Hammerfest og Måsøy i 2022, som er et omfattende prosjekt støttet av Innovasjon Norge. For vår del er det naturlig å prioritere strategier som fører til en bærekraftig reisemålsutvikling av regionen. Når Masterplanen foreligger, venter et stort miljøprosjekt - nemlig prosessen med å få «Merket for bærekraftig reisemål» av Innovasjon Norge. Denne prosessen tar vanligvis mellom 2-3 år, og er et omfattende arbeid som skal dekke hele reisemålet. 

"Å jobbe for et bærekraftig reiseliv innebærer at man tar vare på behovene til mennesker som lever i dag uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter for å dekke sine behov. Temaer som natur, miljø- og klimapåvirkning, samspill mellom reiseliv og lokalsamfunn – og næringens lokale, økonomiske verdiskaping er sentralt i forståelsen av et bærekraftig reiseliv."

Les mer om merket her: https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/reiseliv/merket-for-barekraftig-reiseliv/

I 2021 lanserte Visit Hammerfest det lokale kvalitetsmerket "Approved by Visit Hammerfest". Dette er et merke som gjør at du som gjest i regionen kan se hvilke reiselivsbedrifter som er seriøse, og som tar del av det organiserte reiselivet. I et land som Norge med allemannsretten - dukker det dessverre opp useriøse bedrifter som kapitaliserer på våre naturressurser, uten å foreksempel skatte til Norge eller legge igjen noen verdier lokalt. Ved å støtte aktørene som vi har stemplet "Approved by Visit Hammerfest" - vet du at det dreier seg om registrerte foretak som bidrar positivt til lokalsamfunnet. Les mer om merket her: 

https://visithammerfest.no/no/inspirasjon/approved


© Copyright 2023-2026 Visit Hammerfest. All Rights Reserved. Code and design by Wegener Development