Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS

Vi har Norges første vinsj, en sjark på utstilling, samt fiskeredskaper og skipsteknologi gjennom tidene.

Samtidig har vi enkelte spesielle samlinger som viser Havøysunds tilknytning til regionen, nasjonen og verden.

Måsøy museum er en del av Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS.

    På Måsøy museum kan du få kunnskaper om historiene på Nord-Vestkysten.

© Copyright 2023-2026 Visit Hammerfest. All Rights Reserved. Code and design by Wegener Development